Kosten

Met Laatste check.nl bent u verzekerd van een foutloze tekst en voorkomt u dat uw imago te lijden heeft onder een onprofessioneel ogende taal- of spelfout. Onder een laatste check wordt verstaan: een allerlaatste tekstcorrectie op een zo goed als 'helemaal af' beschouwde tekst. Onderstaande tarieven gelden uitdrukkelijk voor een dergelijke laatste check. Indien een grondige eindredactie van uw tekst noodzakelijk is (deels herschrijven, meedenken over inhoud, etc.) kan in overleg een totaalbedrag worden bepaald.

In geval van lange teksten (boven de 2.500 woorden), diverse artikelen of complete magazines / boeken kan in overleg een eindbedrag worden afgesproken.

Bovengenoemde tarieven zijn excl. btw en evt. noodzakelijke reis- of verzendkosten (koerier).

NB Deze tarieven gelden voor commerciële ondernemingen. Voor studenten en armlastige stichtingen of verenigingen kan in overleg een speciale prijs worden overeengekomen. Neem even contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Laatste check.nl
Teksten zonder fouten.
Zekerheid voor ondernemers.